Skip to content
clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Online bestilling af reparation

Vælg en af neden­stå­en­de ser­vi­ces og bestil ser­vi­ce direk­te fra vores hjem­mesi­de

Vi udfø­rer ser­vi­ce og repa­ra­tion på alle typer hvi­de­va­rer, var­me­pum­per, ven­ti­la­tions­an­læg mv. og har gjort det i man­ge man­ge år. Så mang­ler du en auto­ri­se­ret elek­tri­ker i Stru­er, Lemvig, Hjerm, Vin­derup eller på Thyholm, så kon­takt os.