clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Alarm installation

Bliv tryg med en god hus­a­larm

Det er vig­tigt at du føler dig tryg ved den tyve­ri­sik­ring, du har i hjem­met, og her kan en alarm hjæl­pe. En alarm gør det ikke svæ­re­re for tyven at bry­de ind, dog den kan hol­de tyven væk fra dit hus. Der­u­d­over giver for­sik­rings­sel­ska­ber­ne  rabat­ter på sik­ker­heds­ud­styr og beløn­ner den bed­re sik­ring ved at give dig en bil­lig ind­bo­for­sik­ring*. Vi til­by­der alarm instal­la­tion til både pri­va­te og erhverv.

  • Over­våg­nings­sy­stem
  • Adgangs­kon­trol­sy­stem
  • Tåge­sik­rings­mu­lig­he­der

*Kon­takt ger­ne sit for­sik­rings­sel­skab for at høre nær­me­re her­om.

Vi råd­gi­ver ger­ne dig eller din virk­som­hed i jag­ten på det mest effek­ti­ve sik­ker­heds­sy­stem, helt ufor­plig­ten­de.

Ring på 96853000 eller bli­ve rin­get op.

alarm installation