Alarm installation – opsætning af alarmsystem

Bliv tryg med et godt alarm­sy­stem med auto­ri­se­ret installation

Et alarm­sy­stem er selv­føl­ge­lig kun gavn­ligt, hvis instal­la­tio­nen er udført kor­rekt. Det er vig­tigt, at du føler dig tryg ved den tyve­ri­sik­ring, du har i hjem­met, og her kan en tyve­ri­a­larm hjælpe.

En alarm gør det ikke svæ­re­re for tyven at bry­de ind, men den kan skræm­me kri­mi­nel­le væk. Der­u­d­over giver for­sik­rings­sel­ska­ber­ne ofte rabat­ter på sik­ker­heds­ud­styr, og beløn­ner den bed­re sik­ring ved at give dig en bil­lig indboforsikring*.

Vi til­by­der alarm instal­la­tion til både pri­va­te og erhverv.

Vi står bl.a. for opsæt­ning og mon­te­ring af:

*Kon­takt dit for­sik­rings­sel­skab for at høre mere om tyve­ri­sik­ring, der kan give bil­li­ge­re indboforsikring.

Vi råd­gi­ver ger­ne dig eller din virk­som­hed i jag­ten på det mest effek­ti­ve sik­ker­heds­sy­stem – helt uforpligtende.

Ring på 96853000 eller bliv rin­get op.

IMG_0812