Butik med lamper og belysning, hvidevarer og el-artikler i Struer

Hos os fin­der du et stort udvalg af:

  • Hvi­de­va­rer
  • Små el som støv­su­ge­re, køk­ken­ma­ski­ner, var­me­dy­ner og ‑puder, bar­ber­ma­ski­ner og meget mere
  • El mate­ri­el
  • Et bredt sor­ti­ment af lam­per og LED pærer

Her får du en første­klas­ses betje­ning af erfar­ne butiksmedarbejdere.

Har du brug for en hånd til mon­ta­ge af hvi­de­va­rer eller opsæt­ning af lam­per og belys­ning, så er vores auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el-instal­la­tø­rer, klar til at hjæl­pe dig. Lige­som vi giver råd til instal­la­tio­nen, hvis du selv vil stå for det.

Der­for er du altid sik­ret den helt rig­ti­ge løs­ning – hver gang.

Har du ikke tid til at besø­ge vores butik, så kan du altid kon­tak­te os for et godt til­bud på tlf. 96853000

Butik­kens åbningstider:

Man­dag-fre­dag  kl. 09.00–17.00
Lør­dag*  kl. 9–13.00
Søn­dag  lukket

*(Lør­dag er vi beman­det med 1 med­ar­bej­der i butik­ken, så der kan fore­kom­me lidt ven­te­tid i trav­le perioder)

Lyspunkt

Hvidevare- og lampebutik i ét

Du fin­der alt hvad du skal bru­ge af bryg­gers- og køk­ke­n­e­le­men­ter og belys­ning i vores hvi­de­va­re- og lam­pe­bu­tik i Struer.

Ud over at du kan under­sø­ge alle model­ler og stilar­ter selv, så har du sam­ti­dig mulig­hed for at stil­le spørgs­mål til vores velud­dan­ne­de butikspersonale.

Uan­set om det er en ny vaske­ma­ski­ne, et køle­skab, en støv­su­ger eller lam­per, spots og LED-pærer du søger, så har vi det på lager i butikken.

Vi mon­te­rer selv­føl­ge­lig også, hvis du har brug for hjælp til det. Thus­gaard El-cen­ter er en kom­bi­na­tion af el-instal­la­tions­virk­som­hed og EL SALG-butik. Og vi kører ger­ne til bl.a. Thyholm, Vin­derup, Hjerm og Lemvig.

Vi ses i butik­ken i Struer