clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Butik med lamper og belysning, hvidevarer og el-artikler i Struer

Hos os fin­der du et stort udvalg af:

  • Hvi­de­va­rer
  • Små el som støv­su­ge­re, køk­ken­ma­ski­ner, var­me­dy­ner og -puder, bar­ber­ma­ski­ner og meget mere
  • El mate­ri­el
  • Et bredt sor­ti­ment af lam­per og LED pærer

Her får du en første­klas­ses betje­ning af erfar­ne butiks­me­d­ar­bej­de­re.

Har du brug for en hånd til mon­ta­ge af hvi­de­va­rer eller opsæt­ning af lam­per og belys­ning, så er vores auto­ri­se­re­de elek­tri­ke­re og el-instal­la­tø­rer, klar til at hjæl­pe dig. Lige­som vi giver råd til instal­la­tio­nen, hvis du selv vil stå for det.

Der­for er du altid sik­ret den helt rig­ti­ge løs­ning – hver gang.

Har du ikke tid til at besø­ge vores butik, så kan du altid kon­tak­te os for et godt til­bud på tlf. 96853000

Butik­kens åbning­sti­der:

Man­dag-fre­dag  kl. 09.00–17.00
Lør­dag*  kl. 10.00–12.00
Søn­dag  luk­ket

*(Lør­dag er vi beman­det med 1 med­ar­bej­der i butik­ken, så der kan fore­kom­me lidt ven­te­tid i trav­le peri­o­der)

12