clock (1)

Åbningstider

Mandag - Fredag:
08:00 - 16:00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

El Installation

  • Skal du ha renove­ret eller
  • Byg­get et hus
  • Hæng­te lam­per op eller
  • Instal­le­ret bare strøm?
  • Skal det laves el-tjek samt eftersyn

Så er Thus­gaard El cen­ter et trygt valg!

Vi er et kom­pe­tent elek­tri­ker­fir­ma, der leve­rer pro­fes­sio­nelt el-arbej­de til pri­va­te og erhverv.

Hos Thus­gaard el-cen­ter til­by­der vi alle for­mer for el-instal­la­tion. Vi hjæl­per dig ger­ne med at væl­ge den type el-instal­la­tion, som pas­ser bedst til dine behov og dit bud­get, og vi sæt­ter en stor pris på at leve­re kva­li­tets­ar­bej­de til den aftal­te tid og pris.

​Ønsker du et ufor­plig­ten­de og gra­tis til­bud eller har nog­le opkla­ren­de spørgs­mål, så ring på 96853000 eller bli­ve rin­get op. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

COLOURBOX9749263