clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

El Installation

El-instal­la­tion – Få auto­ri­se­ret hjælp af din loka­le elek­tri­ker i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Hjerm, Thyholm og omegn.

Vi ser­vi­ce­rer pri­va­te og erhverv med stort set alle opga­ver inden for el-instal­la­tion.

Små el-opgaver eller store projekter med el-installation

Hvad enten el-opga­ven er lil­le eller stor, så er vi klar til at hjæl­pe dig. Her får du hjælp til små el-instal­la­tio­ner i dit hjem, som en enkelt elek­tri­ker kan løse. Sam­ti­digt er der også hjælp at hen­te til sto­re el-pro­jek­ter, der kræ­ver erfar­ne eks­per­ter inden for fagen­tre­pri­se, hvor det er nød­ven­digt med man­ge el-instal­la­tø­rer.

Lad os hjælpe dig med:

  • Renove­ring og udskift­ning af gam­le el-instal­la­tio­ner
  • Nybyg­ge­ri med klas­si­ske eller intel­li­gen­te el-instal­la­tio­ner
  • Fejl­find­ing
  • Repa­ra­tion af elek­tri­ske instal­la­tio­ner
  • Ser­vi­ce og ved­li­ge­hold
  • og meget andet

​Ønsker du et ufor­plig­ten­de og gra­tis til­bud, eller har du spørgs­mål, så ring eller bliv rin­get op ved at udfyl­de for­mu­la­ren. Vi ser frem til at hjæl­pe dig.

 Tlf. 96853000

Åbning­sti­der  7–16

COLOURBOX9749263