clock (1)

Åbningstider

Mandag - Fredag:
08:00 - 16:00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Byens elektriker

Siden 1980 har vi fun­ge­ret som byens elek­tri­ker, og vi er fulgt med tiden,
hvor­for vi i dag udover tra­di­tio­nel­le instal­la­tio­ner også kan til­by­de en
mæng­de elek­tro­ni­ske og auto­ma­ti­ske løsninger.

Ring mig op


Skal du have et godt tilbud?

Varmepumpe

Med en var­me­pum­pe kan du spa­re ener­gi, hvis du opvar­mer med olie, el eller natur­gas og bor i et områ­de uden fjernvarme.

Varmepumper 

alarminstallation
Er du på udkig efter et effek­tivt og pris­bil­ligt alarm­sy­stem, er du kom­met til det ret­te sted 

Alarm installation 

Ventilation
Vi instal­le­rer alle typer af ven­ti­la­tions­an­læg til at sik­re et godt indeklima. 

Ventilationsanlæg 

IMG_7539 ny
Vi er i dag en en top­mo­der­ne installationsforretning. 

EL-INSTALLATION 

reperation
Har dine hvi­de­va­rer brug for hjælp?  Så klik ven­ligst her 

Reparation 

IMG_7653 ny

Fra tele­fon i hjem­met, til det sto­re for­kro­me­de net­værk i virksomheden.

Data / Tele / Fiber 

IMG_8840
Her vil du fin­de alt inden­for hår­de hvi­de­va­rer, køk­ken­ma­ski­ner, lam­per og meget mere. 

Vores butik 

A-60

Med den opti­ma­le sty­ring af maski­ner kan opnås alle­bed­ste resul­tat i produktiviteten

El-automatik 

logothusgaard
Du må meget ger­ne bestil­le din ordre onli­ne ved at udfyl­de den­ne formular 

Online bestilling