Bestilling af el-automatik

Udfyld neden­stå­en­de fel­ter, for at bestil­le el-auto­ma­tik hos Thus­gaard el-cen­ter. Vi udfø­rer el auto­ma­tik i Stru­er, Lemvig, Vin­derup, Thyholm og omegn.

Information ang. el-automation

Auto­ma­tions­løs­nin­ger og service

Hos Thus­gaard El-Cen­ter får du eks­pert­hjælp til dine automationsopgaver.

Auto­ma­tion er den ene­ste vej frem, når det gæl­der effek­tiv pro­duk­tion. Udover at det ska­ber drifts­sik­ker­hed, så bli­ver din virk­som­hed også mere kon­kur­ren­ce­dyg­tig med el-automation.

Her får du hjælp med bl.a. pro­jek­te­ring af anlæg og tav­le­byg­ning til auto­ma­ti­se­ring af indu­stri­ma­ski­ner, pro­cesan­læg mv.

Vi kan både stå for sty­rings­delen og også for el-mon­ta­ge og installation.

Vi har man­ge års erfa­ring med auto­ma­tion. Der­for kan vi hjæl­pe dig med de fle­ste typer af automationsløsninger.

Kontakt os på tlf. 96 85 30 00 for et gra­tis til­bud eller vejledning.