Bestilling af el-arbejde

Udfyld neden­stå­en­de fel­ter, for at bestil­le el-arbej­de hos Thus­gaard el-cen­ter. Vi er din elek­tri­ker i Stru­er, Vin­derup, Hjerm, Thyholm og omegn.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

  • Renove­rings­pro­jek­ter
  • Nybyg­ge­ri
  • Ophæng­ning af lamper
  • Instal­la­tion af LED spots, rør eller skinner
  • Alm. el-instal­la­tion
  • El-tjek og el-eftersyn
  • Opsæt­ning og mon­ta­ge af var­me­pum­pe eller klimaanlæg
  • Instal­la­tion af alarm­sy­stem eller videooverovågning

Thus­gaard El cen­ter er altid et trygt valg!

Her får du et kom­pe­tent elek­tri­ker­fir­ma, der leve­rer pro­fes­sio­nelt el-arbej­de til pri­va­te og erhverv.

Hos Thus­gaard el-cen­ter til­by­der vi alle for­mer for el-instal­la­tion. Vi hjæl­per dig ger­ne med at væl­ge den type el-instal­la­tion, der pas­ser bedst til dine behov og dit bud­get. Vi sæt­ter en stor ære i at leve­re kva­li­tets­ar­bej­de til den aftal­te tid og pris.