clock (1)

Åbningstider

Butikken: 09:00 - 17:00
El-installation: 07.00 - 16.00

      smartphone

Telefon nummer

96 85 30 00

Bestilling af el-arbejde

Udfyld ned­ståen­de fel­ter, for at bestil­le el-arbej­de hos thus­gaard el-cen­ter

Information ang. el-arbejde

  • Skal du ha renove­ret eller
  • Byg­get et hus
  • Hæng­te lam­per op eller
  • Instal­le­ret bare strøm?
  • Skal det laves el-tjek samt efter­syn

Så er Thus­gaard El cen­ter et trygt valg!

Vi er et kom­pe­tent elek­tri­ker­fir­ma, der leve­rer pro­fes­sio­nelt el-arbej­de til pri­va­te og erhverv.

Hos Thus­gaard el-cen­ter til­by­der vi alle for­mer for el-instal­la­tion. Vi hjæl­per dig ger­ne med at væl­ge den type el-instal­la­tion, som pas­ser bedst til dine behov og dit bud­get, og vi sæt­ter en stor pris på at leve­re kva­li­tets­ar­bej­de til den aftal­te tid og pris.